01 jun

Zeven succesfactoren achter beleid dat landt

Berggorilla’s zijn een bedreigde diersoort omdat hun omgeving veel sneller verandert dan ze zich kunnen aanpassen. Bij mensen is andersom: het is de best aangepaste primaat ter wereld. Geldt dit ook voor organisaties? Naarmate de omgeving meer dynamiek heeft, moet uw organisatie zich sneller kunnen aanpassen. Met name als uw beleid de status quo doorbreekt, of uw diensten de aansluiting missen met nieuwe behoeften, is het belangrijk om die omgeving onder de loep te nemen. Uw verhaal nog een keer uitleggen (“zenden”), heeft dan geen enkele zin. U moet uw koers aanpassen. Beleidsversnellers heeft hiertoe een speciale methode van issuemanagement ontwikkeld: gericht adviseren op basis van zeven succesfactoren achter beleid dat landt cq diensten die landen.

 

1.        Heldere kernboodschap

Heeft u een goed verhaal? Kunt u aan uw schoonmoeder uitleggen wat u wilt en waarom? Begrijpt ze u? Welke reactie roept het bij haar op? Online zijn veel beelden, meningen (voor en tegen) en woorden te vinden. Gebruik die voor uw kernboodschap. Heeft u een sprekend voorbeeld ter illustratie dat uw aanpak werkt? Noem het. Ook neveneffecten? Noem en pareer ze.

 

2.        Aandacht op de juiste plekken

Krijgen uw beleid en boodschap eigenlijk wel aandacht? Berichten nieuwsplatforms er over,  wat zeggen fracties en organisaties naar buiten, hoe praten mensen er over? Hoe komen ze aan hun informatie, beelden argumenten, woorden? Zoek ze op daar op waar ze zijn, offline  en online.

 

3.         Goede steunpilaren

Zijn er ook organisaties en mensen die uw beleid goed vinden? En dat willen zeggen, online én offline? Zoek ze op en vraag om steun. En weet u ook wie er vragen of kritiek hebben? Zoek ze op en ga in gesprek. Of co-creëer als dat kan! En weet u welke ‘broodjes aap’ over uw project online rond gaan? Zo ja doe aan webcare. Politieke broodjes aap zijn opzettelijk en kunt u negeren.

 

4.        Aansluiting bij wat er leeft

Als uw plan of project is gelanceerd, weet u in welke beelden, woorden en argumenten erover wordt gesproken in media, door betrokkenen en in een ruime cirkel daar omheen? En welke gevoelslading mensen erbij hebben? Verwerk dit in uw plan/project en de communicatie erover.

 

5.        Goede prioriteitstelling op basis van beleefde dwarsverbanden

Mensen brengen zaken gemakkelijk met elkaar in verband. Bijvoorbeeld de bouw van een  gemeentehuis en moeten bezuinigen. U kunt beleidsterreinen scheiden, maar zo beleven mensen het niet. Spoor dwarsverbanden op, om issues die andere issues hinderen, te kunnen aanpakken.

 

6.        Juiste inschatting van dynamiek

Wat smeult er onder de oppervlakte? Soms komt een issue een tijd lang nauwelijks in het nieuws. Dan is het online ook vaak stil op dat gebied. Maar dat betekent niet dat beelden en meningen over dit issue verdwenen zijn. Ze sluimeren slechts. Eén bericht in offline media kan voldoende zijn om de beelden en meningen opnieuw te activeren. Anticipeer hier op.

 

7.        Goede reputatie

Een goede reputatie komt te voet en gaat te paard. Welke heeft u? Staat u, staat het bestuur bekend als betrokken, betrouwbaar en competent? Zo ja, dan maakt ook gevoelig beleid kans op goede landing. Zo nee, maken we een reputatieanalyse voor aanpassingen die bij u passen.

 

Voor projecten met een hoog afbreukrisico maken we een issue-analyse. Deze succesfactoren vormen daarbij de bril waarmee we online uitingen en influencers opsporen, duiden en ordenen. Op basis hiervan krijgt u een omgevingsbeeld dat u in staat stelt uw koers gericht bij te sturen. Wij gebruiken altijd zo’n beeld om advies op te baseren, zodat het niet uit een black box komt, maar op belevingsfeiten gebaseerd is. Meer informatie over onze diensten vindt u de rubriek Hoe wij werken.