19 feb

Waarom radarfunctie?

Mensen vinden veel van veel zaken en plaatsen zaken makkelijk in een bepaald kader & frame, al dan niet geholpen door invloedrijke influencers in de gemeenschap. Dat is precies wat de radarfunctie systematisch in beeld brengt en houdt, ook over langere tijd. Deze ‘antennefunctie’ of ‘oog- en oorfunctie’ heeft tot doel om uit de enorme hoeveelheid beelden en meningen over de gemeente alleen die issues, frames, behoeften, argumenten en gevoelens naar binnen te trekken die nodig zijn voor een communicatief beleid en bestuur. Gerichte omgevingskennis levert vitale sturingsinformatie op in elke fase van de beleidscyclus: van voorgenomen beleid tot en met de uitvoering van beleid. Met name voor het werken aan draagvlak voor eyecatchers, zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis of het bezuinigingen , is dit cruciaal. Door de gemeentelijke communicatie, beleid en uitvoering beter af te stemmen op wat er leeft in de gemeenschap, komt er meer kennis van en draagvlak voor wat de gemeente wil, zegt en doet. Wij helpoen het u realiseren, op basis van onze ervaring met het versterken van de radarfunctie bij vele andere (semi)overheidsorganisaties.