15 sep

Stageplaats: zijn Twitterende en Facebookende burgemeesters en wethouders succesvoller?

Doel van de stage

Beeldvorming en meningsvorming verlopen steeds sneller via online kanalen: Twitter, Facebook, blogs, vlogs, Instagram, Snapchat etc. 24/7 geven mensen aan wat ze zien en vinden van iets. Ook lokale bestuurders krijgen dit in de gaten. Ze worden online steeds meer actief, met name op Facebook en Twitter. Neem bijvoorbeeld burgemeester Aptroot (Zoetermeer). Hij heeft zoveel vrienden op Facebook dat hij onlangs een tweede account moest openen. Worden burgemeesters en wethouders succesvoller door actief te worden op social media?  Dat is de kernvraag van deze stage. Deze hoofdvraag kun je onderverdelen in verschillende subvragen:

  • Helpt Twitteren en Facebooken burgemeesters en wethouders om meer contact met de bevolking te krijgen?
  • Krijgen ze meer en meer nuttige feedback op hun beleid en bestuur?
  • Moeten ze overal op reageren? Hoe kunnen ze het beste reageren?
  • Kunnen burgemeesters en wethouders zich spiegelen aan goede voorbeelden? Welke?

 

Bij uitstek een geschikt onderwerp voor scriptie-onderzoek dus. Maar ook voor advisering aan bestuurders relevant. Daarom stellen we hem open als (betaald) scriptieonderzoek. De helft van je tijd besteed je daar aan, de andere helft besteed aan je leren & maken van issue- en reputatieanalyses voor (bestuurders van) gemeenten, provincies en waterschappen.

 

Tijdens de stage leer je werken met een (betaalde) online monitor. Deze is veel specifieker en gerichter dan een gratis online monitor zoals Tweetdeck. Ook maken we je vertrouwd met de kracht van beeldvorming over burgemeesters en wethouders op de vier velden van beeldvorming: media, opiniemakers, groepen en de bevolking. We leren je om reputatieanalyses en issueanalyses te maken.

 

Stagespecificaties: gemiddeld twee dagen, start oktober

De stage bedraagt één tot twee dagen per week gedurende drie tot vijf maanden. Start in oktober. Bij één dag is de stagevergoeding € 125 bruto per maand, bij twee dagen € 250.

 

Competenties: analytisch vermogen, gevoel voor taal

De stage is bedoeld voor derde of vierde jaarsstudenten politicologie, bestuurskunde of communicatie. Je dient te beschikken over een uitstekend analytisch vermogen en taalvaardigheid. Ervaring met SPSS is een must. Andere gevraagde competenties zijn: samenwerkingsgerichtheid, resultaatgericht, initiatief, planningsvaardigheid, netwerkvaardigheid, beheersing van Excel.

 

Wie zijn wij? Meer informatie

Beleidsversnellers versnelt beleid in de publieke sector. Concreet helpen we politici en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen om beter aan te voelen wat mensen van beleid en bestuur vinden. Issuemanagement en reputatiemanagement zijn onze specialiteit. Directeur Aart Paardekooper begeleidt je van A tot Z in het traject. Meer informatie? Bel Aart via 06-14625242 of mail hem via aart@beleidsversnellers.nl.