Hoe werken wij

Onze specialisatie is issue- en reputatiemanagement. We zijn sterk in zoeken en duiden van beelden en meningen in omgevingen met een hoog afbreukrisico. Roept een plan of project weerstanden op, dan maken we eerst een issue-analyse. Kampt een bestuurder met imagoproblemen, dan maken we ook een reputatie-analyse. Zo krijgen (teams rond) bestuurders snel inzicht waar de koers kan rekenen op draagvlak en waar juist bijsturing nodig is. Beelden en woorden van burgers en klanten verbinden we aan beleid en bestuur, zodat sneller een brug ontstaat. Tegelijkertijd brengen we influencers in kaart, die u als steunpilaar kan benaderen. Ons motto? Framing, bridging, bonding (Noëlle Aarts). Dat passen we ook toe in ons nieuwste product, beleidspeilingen en peilingen van de bekendheid van en waardering voor overheidsbestuurders.  Vraag ernaar of naar een van onze andere diensten en producten. Bel of mail met 06-14625242 of aart@beleidsversnellers.nl.