28 jan

Gemeentelijke radarfunctie alleen voor webcare?

Veel gemeenten monitoren de online media ten behoeve van webcare. Zo hoeft een klacht over de spreekwoordelijke loszittende tegel niet meer gemeld te worden via een speciaal meldpunt, maar wordt hij direct door mensen van de gemeente recht gelegd na een tweet of post op facebook. Pro-actief en praktisch. Goed voor mensen, goed voor de (reputatie van) de gemeente. Als de gemeente Haren een actieve radarfunctie had gehad, had men de rellen eerder zien aankomen en meer tijd gehad voor het maken van scenario’s en treffen van passende maatregelen. So far so good. Maar wie het hierbij laat, laat vele kansen liggen op vergroting van het draagvlak voor beleid. Zo is er in elk gemeente altijd wel een nieuw project dat de leefwereld van een aantal mensen flink overhoop gooit.

Een nieuwe moskee, een nieuwe schoolboulevard, een nieuw gemeentehuis of stadsforum, elke dag wordt er ergens een nieuw ruimtelijk ordeningsproject aangekondigd dat omstreden is voordat het goed en wel van start gaat. Als het niet de ‘back-yard’ van mensen vernielt, is er wel een ander bezwaar. In elk geval kost het te veel. In deze tijden van crisis sowieso geen boodschap die je aan de straatstenen kwijt kan. Ervan uitgaande dat het wél degelijk een goed project is dat nodig is voor de gemeente, moet je preciezer weten waar de angel zit.

Zowel voor direct belanghebbenden als de bevolking in zijn geheel. Breng in kaart welke argumenten voor en tegen het project zijn, en welke steunzenders en criticasters. Beide delen van het krachtenveld zijn relevant voor de beleids- en communicatiestrategie en kunnen via media-analyse en online analyse in beeld worden gebracht. Desgewenst kunnen focusgroepen worden gehouden ter verdieping en representatieve peilingen bij het testen van argumenten en frames pro en contra. Deze gerichte omgevingskennis is de basis van elke strategie voor communicatie en beleid. We zijn u hierbij graag van dienst.