18 jun

Groningse lessen uit project X (voorbeeld van een issue-analyse)

Aanleiding
Op 10 april 2013 meldt burgemeester Rehwinkel (Groningen) de gemeenteraad dat hij drie lessen trekt uit project X in Haren:  (a) ambtenaren van de gemeente Groningen moeten een social media-cursus volgen, (b) er komt een ‘expertteam crisiscommunicatie’  en (c) bij ongeregeldheden zal hij bij de politie voortaan kritisch doorvragen naar details. De burgemeester was voorzitter van de Veiligheidsregio ten tijde van de rellen, maar had volgens de commissie-Cohen geen taak en bevoegdheid in de aanpak van het project X feest in Haren. Cohen  stelt bij zijn presentatie in maart dat opschaling vanuit Haren naar de Veiligheidsregio averechts zou hebben gewerkt, omdat in Haren sprake was van een openbare orde-probleem dat in samenspraak tussen politie en de gemeente moest worden aangepakt. De politie op haar beurt was volgens Cohen onvoldoende voorbereid op Project X; zo was er op de betreffende avond te weinig ME paraat en waren draaiboeken niet goed uitgewerkt. Rehwinkel  was als korpsbeheerder verantwoordelijk was voor de paraatheid van bijvoorbeeld de ME. Daarnaast vond de commissie-Cohen dat Groningen Haren te weinig behulpzaam was geweest en sommige Hareners zich in de steek gelaten voelden door de grote buur. Lees verder

01 jun

Zeven succesfactoren achter beleid dat landt

Berggorilla’s zijn een bedreigde diersoort omdat hun omgeving veel sneller verandert dan ze zich kunnen aanpassen. Bij mensen is andersom: het is de best aangepaste primaat ter wereld. Geldt dit ook voor organisaties? Naarmate de omgeving meer dynamiek heeft, moet uw organisatie zich sneller kunnen aanpassen. Met name als uw beleid de status quo doorbreekt, of uw diensten de aansluiting missen met nieuwe behoeften, is het belangrijk om die omgeving onder de loep te nemen. Uw verhaal nog een keer uitleggen (“zenden”), heeft dan geen enkele zin. U moet uw koers aanpassen. Beleidsversnellers heeft hiertoe een speciale methode van issuemanagement ontwikkeld: gericht adviseren op basis van zeven succesfactoren achter beleid dat landt cq diensten die landen.
Lees verder

19 feb

Waarom radarfunctie?

Mensen vinden veel van veel zaken en plaatsen zaken makkelijk in een bepaald kader & frame, al dan niet geholpen door invloedrijke influencers in de gemeenschap. Dat is precies wat de radarfunctie systematisch in beeld brengt en houdt, ook over langere tijd. Deze ‘antennefunctie’ of ‘oog- en oorfunctie’ heeft tot doel om uit de enorme hoeveelheid beelden en meningen over de gemeente alleen die issues, frames, behoeften, argumenten en gevoelens naar binnen te trekken die nodig zijn voor een communicatief beleid en bestuur. Gerichte omgevingskennis levert vitale sturingsinformatie op in elke fase van de beleidscyclus: van voorgenomen beleid tot en met de uitvoering van beleid. Met name voor het werken aan draagvlak voor eyecatchers, zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis of het bezuinigingen , is dit cruciaal. Door de gemeentelijke communicatie, beleid en uitvoering beter af te stemmen op wat er leeft in de gemeenschap, komt er meer kennis van en draagvlak voor wat de gemeente wil, zegt en doet. Wij helpoen het u realiseren, op basis van onze ervaring met het versterken van de radarfunctie bij vele andere (semi)overheidsorganisaties.

 

28 jan

Wie bemensen de radarfunctie?

In kaart brengen wat er speelt en hoe mensen in de gemeente ervaren wat de gemeente wil, zegt en doet. Klinkt zo logisch. Maar hoe doe je dat? En vooral: wat voor mensen maken omgevingskennis waarmee je communicatie en beleid kan ontwikkelen en (tijdig) kan bijsturen? Veel specialisten uit de bibliotheek- en archiefhoek hebben ervaring met het ordenen van informatie. Daar zijn ze in geschoold. Belangrijk is dat informatiespecialisten informatie kunnen ordenen op een manier die het betekenis geeft voor de communicatie, het beleid en het bestuur van de organisatie waar ze deel van uit maken. Daar is communicatief gevoel voor nodig. Kennis van beleid. Een goede antenne voor politiek-bestuurlijke processen. En er is durf nodig om letterlijk boven teksten uit te stijgen om duiding te geven aan wat er in de gemeenschap gebeurt.
Lees verder

28 jan

Vallende wethouders

Vorig jaar zijn er 105 wethouders vroegtijdig opgestapt. Dat is veel; in 1 op de 4 (!) gemeenten ging een bestuurder eerder weg dan de bedoeling was. Nu is opstappen de ultieme consequentie van het wethouderschap. Veel wethouders lopen wel risico’s maar hoeven niet (meteen) de uiterste consequentie te trekken. Gebrek aan draagvlak voor een bepaald beleid of project bij de bevolking is vaak een voorbode van het afbrokkelen van politiek draagvlak. Nu moet elke bestuurder de balans vinden tussen voldoende daadkracht en voldoende responsiviteit.
Lees verder

28 jan

Gemeentelijke radarfunctie alleen voor webcare?

Veel gemeenten monitoren de online media ten behoeve van webcare. Zo hoeft een klacht over de spreekwoordelijke loszittende tegel niet meer gemeld te worden via een speciaal meldpunt, maar wordt hij direct door mensen van de gemeente recht gelegd na een tweet of post op facebook. Pro-actief en praktisch. Goed voor mensen, goed voor de (reputatie van) de gemeente. Als de gemeente Haren een actieve radarfunctie had gehad, had men de rellen eerder zien aankomen en meer tijd gehad voor het maken van scenario’s en treffen van passende maatregelen. So far so good. Maar wie het hierbij laat, laat vele kansen liggen op vergroting van het draagvlak voor beleid. Zo is er in elk gemeente altijd wel een nieuw project dat de leefwereld van een aantal mensen flink overhoop gooit.
Lees verder