28 jan

Wie bemensen de radarfunctie?

In kaart brengen wat er speelt en hoe mensen in de gemeente ervaren wat de gemeente wil, zegt en doet. Klinkt zo logisch. Maar hoe doe je dat? En vooral: wat voor mensen maken omgevingskennis waarmee je communicatie en beleid kan ontwikkelen en (tijdig) kan bijsturen? Veel specialisten uit de bibliotheek- en archiefhoek hebben ervaring met het ordenen van informatie. Daar zijn ze in geschoold. Belangrijk is dat informatiespecialisten informatie kunnen ordenen op een manier die het betekenis geeft voor de communicatie, het beleid en het bestuur van de organisatie waar ze deel van uit maken. Daar is communicatief gevoel voor nodig. Kennis van beleid. Een goede antenne voor politiek-bestuurlijke processen. En er is durf nodig om letterlijk boven teksten uit te stijgen om duiding te geven aan wat er in de gemeenschap gebeurt.
Lees verder

28 jan

Vallende wethouders

Vorig jaar zijn er 105 wethouders vroegtijdig opgestapt. Dat is veel; in 1 op de 4 (!) gemeenten ging een bestuurder eerder weg dan de bedoeling was. Nu is opstappen de ultieme consequentie van het wethouderschap. Veel wethouders lopen wel risico’s maar hoeven niet (meteen) de uiterste consequentie te trekken. Gebrek aan draagvlak voor een bepaald beleid of project bij de bevolking is vaak een voorbode van het afbrokkelen van politiek draagvlak. Nu moet elke bestuurder de balans vinden tussen voldoende daadkracht en voldoende responsiviteit.
Lees verder

28 jan

Gemeentelijke radarfunctie alleen voor webcare?

Veel gemeenten monitoren de online media ten behoeve van webcare. Zo hoeft een klacht over de spreekwoordelijke loszittende tegel niet meer gemeld te worden via een speciaal meldpunt, maar wordt hij direct door mensen van de gemeente recht gelegd na een tweet of post op facebook. Pro-actief en praktisch. Goed voor mensen, goed voor de (reputatie van) de gemeente. Als de gemeente Haren een actieve radarfunctie had gehad, had men de rellen eerder zien aankomen en meer tijd gehad voor het maken van scenario’s en treffen van passende maatregelen. So far so good. Maar wie het hierbij laat, laat vele kansen liggen op vergroting van het draagvlak voor beleid. Zo is er in elk gemeente altijd wel een nieuw project dat de leefwereld van een aantal mensen flink overhoop gooit.
Lees verder