15 sep

Stageplaats: zijn Twitterende en Facebookende burgemeesters en wethouders succesvoller?

Doel van de stage

Beeldvorming en meningsvorming verlopen steeds sneller via online kanalen: Twitter, Facebook, blogs, vlogs, Instagram, Snapchat etc. 24/7 geven mensen aan wat ze zien en vinden van iets. Ook lokale bestuurders krijgen dit in de gaten. Ze worden online steeds meer actief, met name op Facebook en Twitter. Neem bijvoorbeeld burgemeester Aptroot (Zoetermeer). Hij heeft zoveel vrienden op Facebook dat hij onlangs een tweede account moest openen. Worden burgemeesters en wethouders succesvoller door actief te worden op social media?  Dat is de kernvraag van deze stage. Deze hoofdvraag kun je onderverdelen in verschillende subvragen:

  • Helpt Twitteren en Facebooken burgemeesters en wethouders om meer contact met de bevolking te krijgen?
  • Krijgen ze meer en meer nuttige feedback op hun beleid en bestuur?
  • Moeten ze overal op reageren? Hoe kunnen ze het beste reageren?
  • Kunnen burgemeesters en wethouders zich spiegelen aan goede voorbeelden? Welke?

 

Bij uitstek een geschikt onderwerp voor scriptie-onderzoek dus. Maar ook voor advisering aan bestuurders relevant. Daarom stellen we hem open als (betaald) scriptieonderzoek. De helft van je tijd besteed je daar aan, de andere helft besteed aan je leren & maken van issue- en reputatieanalyses voor (bestuurders van) gemeenten, provincies en waterschappen.

 

Tijdens de stage leer je werken met een (betaalde) online monitor. Deze is veel specifieker en gerichter dan een gratis online monitor zoals Tweetdeck. Ook maken we je vertrouwd met de kracht van beeldvorming over burgemeesters en wethouders op de vier velden van beeldvorming: media, opiniemakers, groepen en de bevolking. We leren je om reputatieanalyses en issueanalyses te maken.

 

Stagespecificaties: gemiddeld twee dagen, start oktober

De stage bedraagt één tot twee dagen per week gedurende drie tot vijf maanden. Start in oktober. Bij één dag is de stagevergoeding € 125 bruto per maand, bij twee dagen € 250.

 

Competenties: analytisch vermogen, gevoel voor taal

De stage is bedoeld voor derde of vierde jaarsstudenten politicologie, bestuurskunde of communicatie. Je dient te beschikken over een uitstekend analytisch vermogen en taalvaardigheid. Ervaring met SPSS is een must. Andere gevraagde competenties zijn: samenwerkingsgerichtheid, resultaatgericht, initiatief, planningsvaardigheid, netwerkvaardigheid, beheersing van Excel.

 

Wie zijn wij? Meer informatie

Beleidsversnellers versnelt beleid in de publieke sector. Concreet helpen we politici en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen om beter aan te voelen wat mensen van beleid en bestuur vinden. Issuemanagement en reputatiemanagement zijn onze specialiteit. Directeur Aart Paardekooper begeleidt je van A tot Z in het traject. Meer informatie? Bel Aart via 06-14625242 of mail hem via aart@beleidsversnellers.nl.

18 jun

Groningse lessen uit project X (voorbeeld van een issue-analyse)

Aanleiding
Op 10 april 2013 meldt burgemeester Rehwinkel (Groningen) de gemeenteraad dat hij drie lessen trekt uit project X in Haren:  (a) ambtenaren van de gemeente Groningen moeten een social media-cursus volgen, (b) er komt een ‘expertteam crisiscommunicatie’  en (c) bij ongeregeldheden zal hij bij de politie voortaan kritisch doorvragen naar details. De burgemeester was voorzitter van de Veiligheidsregio ten tijde van de rellen, maar had volgens de commissie-Cohen geen taak en bevoegdheid in de aanpak van het project X feest in Haren. Cohen  stelt bij zijn presentatie in maart dat opschaling vanuit Haren naar de Veiligheidsregio averechts zou hebben gewerkt, omdat in Haren sprake was van een openbare orde-probleem dat in samenspraak tussen politie en de gemeente moest worden aangepakt. De politie op haar beurt was volgens Cohen onvoldoende voorbereid op Project X; zo was er op de betreffende avond te weinig ME paraat en waren draaiboeken niet goed uitgewerkt. Rehwinkel  was als korpsbeheerder verantwoordelijk was voor de paraatheid van bijvoorbeeld de ME. Daarnaast vond de commissie-Cohen dat Groningen Haren te weinig behulpzaam was geweest en sommige Hareners zich in de steek gelaten voelden door de grote buur. Lees verder

01 jun

Zeven succesfactoren achter beleid dat landt

Berggorilla’s zijn een bedreigde diersoort omdat hun omgeving veel sneller verandert dan ze zich kunnen aanpassen. Bij mensen is andersom: het is de best aangepaste primaat ter wereld. Geldt dit ook voor organisaties? Naarmate de omgeving meer dynamiek heeft, moet uw organisatie zich sneller kunnen aanpassen. Met name als uw beleid de status quo doorbreekt, of uw diensten de aansluiting missen met nieuwe behoeften, is het belangrijk om die omgeving onder de loep te nemen. Uw verhaal nog een keer uitleggen (“zenden”), heeft dan geen enkele zin. U moet uw koers aanpassen. Beleidsversnellers heeft hiertoe een speciale methode van issuemanagement ontwikkeld: gericht adviseren op basis van zeven succesfactoren achter beleid dat landt cq diensten die landen.
Lees verder

03 mei

Voorbeeld van een daganalyse

Tam Tam Voorburg-Leidschendam

dinsdagochtend 9 april

Protestactie bewoners tegen volle afvalcontainers

Tijdens de Openbare Raadsvergadering wordt vanavond veel publiek verwacht. Voorburger Ap de Heus heeft iedere dag mails verstuurd om iedereen op te roepen om te protesteren tegen het beleid met betrekking tot de afvalcontainers in de gemeente. Dit staat voor vanavond omstreeks 19.30 uur op de agenda (drimble.nl, hetkrantje.nl). @VVEsGravenloo (199 volgers) retweette gisteren het bericht van @ VoorburgMidden (230 volgers) “Legen containers in #Bucaillestraat in #Voorburg loopt nog steeds niet goed. #gemlv http://t.co/stFwORS8g4
Lees verder

30 apr

Zorgen dat beleid landt met een professionele radar

Een eeuw geleden raakte de Titanic op zijn eerste vaart een ijsberg, en zonk het. Tegenwoordig maakt elk schip, vliegtuig én haven gebruik van een radar. Niet alleen om obstakels te ontwijken, maar ook om te bepalen wat de optimale route is. Het is een onmisbaar instrument voor iedereen die niet alleen op zicht wil varen. Zo’n radar, maar dan voor issues, beelden en argumenten in de samenleving, is essentieel voor overheden. Mensen vinden veel van veel zaken en plaatsen zaken makkelijk in een bepaald frame, al dan niet geholpen door influencers.Wat kranten schrijven over lokale ontwikkelingen , mensen zeggen tijdens buurtbijeenkomsten en doelgroepen vinden van gemeentelijke voorzieningen, heeft de gemeente meestal goed in beeld. Maar wat speelt zich af daarbuiten? Onder de waterlinie? Wat er ècht leeft in de gemeenschap komt vaak als topje van de ijsberg en met vertraging op de tafels van beleidsmakers en raadsleden. Hierdoor blijven risico’s én kansen voor de gemeente lang uit het zicht.

Lees verder

19 feb

Waarom radarfunctie?

Mensen vinden veel van veel zaken en plaatsen zaken makkelijk in een bepaald kader & frame, al dan niet geholpen door invloedrijke influencers in de gemeenschap. Dat is precies wat de radarfunctie systematisch in beeld brengt en houdt, ook over langere tijd. Deze ‘antennefunctie’ of ‘oog- en oorfunctie’ heeft tot doel om uit de enorme hoeveelheid beelden en meningen over de gemeente alleen die issues, frames, behoeften, argumenten en gevoelens naar binnen te trekken die nodig zijn voor een communicatief beleid en bestuur. Gerichte omgevingskennis levert vitale sturingsinformatie op in elke fase van de beleidscyclus: van voorgenomen beleid tot en met de uitvoering van beleid. Met name voor het werken aan draagvlak voor eyecatchers, zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis of het bezuinigingen , is dit cruciaal. Door de gemeentelijke communicatie, beleid en uitvoering beter af te stemmen op wat er leeft in de gemeenschap, komt er meer kennis van en draagvlak voor wat de gemeente wil, zegt en doet. Wij helpoen het u realiseren, op basis van onze ervaring met het versterken van de radarfunctie bij vele andere (semi)overheidsorganisaties.